A photo of exhibit/installation Participtorne Prakse

Istraživanje o participativnim praksama u Srbiji

U okviru naučnog projekta EPICA, pokrenuli smo istraživanje o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma, koje su inicirane i izvođene u Srbiji. Želimo da utvrdimo probleme i dometa praksi u lokalnom kontekstu, da snimimo procenu dosadašnjih iskustava pojedinaca i grupa u participativnim procesima koji su bili usmereni na promene u … DALJE

institut društvenih nauka INFOGRAPHIC

Potpisan sporazum sa Institutom društvenih nauka

Saradnja Fakulteta dramskih umetnosti, kao nosioca EPICA projekta, i Instituta za društvene nauke Univerziteta u Beogradu je ozvaničena sporazumom o saradnji u okviru EPICA projekta. Saradnja podrazumeva angažovanje istraživačkog tima IDN u realizaciji istraživanja o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma u Srbiji. Istraživanje ima za cilj utvrđivanje problema i … DALJE

EPICA naučni savet ZOOM screenshot

Održan prvi sastanak s Naučnim savetom EPICA projekta

Sa zadatkom da se osigura što bolji kvalitet i veća vidljivost rezultata naučnoistraživačkog rada, u okviru EPICA projekta je formiran Naučni savet, koji čine istraživači i nastavnici s nekoliko evropskih univerziteta, i to Univerziteta u Mariboru (Slovenija), Vorik univerziteta (Velika Britanija), Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Hrvatska), Univerziteta Njukasl (Velika Britanija), Univerziteta u Leonu … DALJE

Photo of participants of Foundations for Futures Europe Conference

O EPICA projektu na konferenciji u Novom Sadu

U sredu, 25. maja, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, održana je završna konferencija programa o kulturnoj participaciji socijalno ugroženih grupa u okviru projekta Foundations for Futures Europe. Događaj je okupio skoro 50 studenata, profesora, istraživača, umetnika, rukovodilaca kulturnih institucija, neprofitnih organizacija i mnogih drugih. Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predstavili su svoja istraživanja … DALJE

Dometi urbanizma book cover

Publikacija Dometi urbanizma nagrađena na 44. Salonu arhitekture

Publikacija “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma” među čijim urednicama su prof. dr Marija Maruna i doc. dr Danijela Milovanović Rodić, članice EPICA istraživačkog tima, nagrađena je nagradom Grand Prix 44. Salona arhitekture u Beogradu, u kategoriji Urbanizam. Publikacija pokreće važna pitanja u domenu urbanizma, koja su deo istraživačkog okvira EPICA projekta, i to: … DALJE