Predstavljanje EPICA projekta na konferenciji NADA

U sklopu obeležavanja 75 godina od osnivanja Fakulteta dramskih umetnosti 5. i 6. decembra održana se naučna konferencija “NADA: Nauke u dramskim umetnostima” koja predstavlja godišnju prezentaciju naučnih istraživačkih rezultata, kako nastavnika sa FDU tako i doktoranata i stručnih saradnika.

Prof. emerita Milena Dragićević Šešić održala je keynote predavanje na temu “Značenja dekolonizacije u nastavi kulturne politike i kulturnog menadžmenta”, u okviru kojeg je ukazala na uvide EPICA projekta, dok je vanr. prof. Nina Mihaljinac, rukovoditeljka projekta, predstavila dosadašnje rezultate istraživačkih aktivnosti, kao i planove za poslednje faze realizacije projekta tokom 2024. godine.

Više o konferenciji možete naći na sajtu FDU.