knjiga apstrakata NASLOVNA STRANA

EPICA uvodna diskusija: knjiga apstrakata

Naučni skup Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom organizovan je kao prva aktivnost u okviru naučnog projekta EPICA. Kako EPICA ima veliki broj partnerskih institucija (čak pet) čije je delovanje u različitim naučnim oblastima: menadžment u kulturi i kulturna politika, arhitektura i urbano planiranje, teorija umetnosti, psihologija i … DALJE

EPICA Logo

Materijali

Tekstualni i multimedijalni materijali projekta EPICA (Empowering Participation in Culture and Architecture).

Dometi urbanizma book cover

Publikacija Dometi urbanizma nagrađena na 44. Salonu arhitekture

Publikacija “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma” među čijim urednicama su prof. dr Marija Maruna i doc. dr Danijela Milovanović Rodić, članice EPICA istraživačkog tima, nagrađena je nagradom Grand Prix 44. Salona arhitekture u Beogradu, u kategoriji Urbanizam. Publikacija pokreće važna pitanja u domenu urbanizma, koja su deo istraživačkog okvira EPICA projekta, i to: … DALJE