Studenti arhitekture u Parku prirode Stara planina i selima Pokrevenik, Dobri Do, Nišor i Koprivštica, grad Pirot

Studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta su u periodu od  26 – 28. april 2024. godine boravili u zaštićenom prirodnom dobru Park prirode Stara planina i selima Pokrevenik, Dobri Do, Nišor i Koprivštica, grad Pirot. Sela se nalaze u okruženju izuzetnih prirodnih vrednosti i imaju bogato materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe.

Studijski boravak je organizovan u okviru izbornog predmeta „Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj“ na I godini Master i IV godini Integrisanih akademskih studija (ЗИ2У06, izborni blok МЗ123). Nastava na predmetu se po šesti put odvija u okviru STARA KAO NOVA inicijative za obnovu sela, koja podrazumeva saradnju studenata i nastavnika sa udruženjima i stanovnicima staroplaninskih sela i društveno angažovanim ekspertima u oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa. Osnovni cilj incijative je povezivanje nastavnog procesa i realnog razvojnog konteksta radi formulisanja i realizacije društveno i ekološki odgovornih i ekonomski opravdanih rešenja SA i ZA lokalnu zajednicu.

Tematski okvir ovogodišnje nastave je održivo korišćenje napuštenih ili neadekvano korišćenih objekata u javnoj svojini – škola, zadružnih domova, domova kulture, ambulanti, i sličnih, u selima Stare planine. Radi se o objektima koji najčešće imaju skromnu materijalnu vrednost, koja usled decenija nebrige postaje sve manja, ali koji predstavljaju veoma značajne okosnice identiteta i duhovnih vrednosti lokalnih zajednica. Nastava je podržana i tematski povezana sa naučno-istraživačkim projektim EPICA Fonda za nauku RS.

U toku ovogodišnjeg studijskog boravka na Staroj planini studenti su:

  • Obišli sela Pokrevenik (32 stanovnika, prosečna starost 68), Dobri Do (27 stanovnika, prosećna starost 67), Koprivštica (26 stanovnika, prosečna starost 71) i Nišor (33 stanovnika, prosečna starost 64) i snimili napuštene škole u Dobrom Dolu, Nišoru i Koprivštici,
  • Razgovarali sa meštanima o objektima u javnoj svojini u selima (kako su i za šta korišćeni, kako su građeni, kada su prestali sa radom, idejma o poželjnoj transformaciji, da li bi želeli da učestvuju), životu u selu sada i nekada (problemi, prednosti), okruženju sela (koja mesta koja smatraju važnim), kao i potrebama i idejama o poželjnoj budućnosti,
  • Predstavili i diskutovali sa meštanima Pokrevenika predloge instalacija za Pokrevenik kojima se ukazuje na značaj istorijskog, materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa i prirodnih vrednosti za obnovu sela i koje bi temu (napuštena javna svojinu kao resurs za održivi razvoj sela) i projekte prošlogodišnje generacije studenata (održiva transformacije objekata u javnoj svojini u Pokreveniku) učinili vidljivim u selu,
  • Obišli selo Paklešticu i Seoski dom i muzej koji je u toku 2020/21. školske godine formiran u napuštenoj seoskoj mlekari u saradnji meštana i studenata u okviru ovog predmeta,
  • Obišli nekoliko značajnih prirodnih lokaliteta, kao što su vidikovac Smilovica, Zavojsko jezero, reka Visočica, vodopad Beljanica, kanjon Vladikine Ploče.

Studenti su samostalno finansirali put redovnom autobuskom linijom do Pirota, prevoz od Pirota do Pokrevenika i ostalih sela su realizovani uz podršku meštana i Sportskog centra Pirot, bili su smešteni u kućama meštana bez novčane nadoknade, sredstva za hranu pripremljenu po povlašćenim cenama u lokalnoj kafani je donirao Grad Pirot, a sredstva za piće su obezbeđena sa naučno-istraživačkog projekta EPICA.