Photo: Predstavljanje EPICA projekta na konferenciji NADA

Predstavljanje EPICA projekta na konferenciji NADA

U sklopu obeležavanja 75 godina od osnivanja Fakulteta dramskih umetnosti 5. i 6. decembra održana se naučna konferencija “NADA: Nauke u dramskim umetnostima” koja predstavlja godišnju prezentaciju naučnih istraživačkih rezultata, kako nastavnika sa FDU tako i doktoranata i stručnih saradnika. Prof. emerita Milena Dragićević Šešić održala je keynote predavanje na temu “Značenja dekolonizacije u nastavi … DALJE

Photo: priprema EPICA Living Lab

Nastavak priprema EPICA Living Lab-a

U cilju mapiranja lokalnih resursa i pripreme aktivnosti EPICA Living Lab-a, kao i osmišljavanja, implementacije i evaluacije modela participativne akcije, nastavljeni su susreti sa različitim lokalnim zajednicama u Beogradu. Sastanak je održan na Fakultetu dramskih umetnosti, a okupio je predstavnice i predstavnike više građanskih inicijativa, među kojima su: Za naš kej, Zajednička akcija Bloka 70 … DALJE

Image: prvi susret sa zajednicama Novog Beograda

Održan prvi susret sa zajednicama Novog Beograda

U okviru priprema EPICA Living Lab-a, ključne istraživačke faze projekta, članovi EPICA istraživačkog tima održali su sastanak sa lokalnim inicijativama različitih zajednica na teritoriji Novog Beograda. Povod za sastanak bio je predlog saradnje u okviru akcionog istraživanja koje će biti sprovedeno u Beogradu, a na temelju studije slučaja koju je deo EPICa tima sproveo u … DALJE

Image: O EPICA projektu u podkastu SFERA Screenshot

O EPICA projektu u podkastu SFERA

Tokom Nedelje sa Arhitekturom, manifestiacije koja je održana na Arhitektonskom fakultetu, gošće podkasta SFERA bile su redovni profesor dr Marija Maruna i docent dr Danijela Milovanović Rodić, članice EPICA tima i  jedne od utemeljivača i prvih rukovodilaca master akdamskih studija Integralnog urbanizma, mentorke brojnih Master i specijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija od kojih su … DALJE

Image: EPICA na ENCATC Kongresu Screenshot

EPICA na ENCATC Kongresu

U okviru ENCATC kongresa u Helsinkiju, prof. Milena Dragićević Šešić predstavila je deo rezultata empirijskog istraživanja participativnih praksi savremene umetnosti i nasleđa, sprovedenog u okviru EPICA projekta. U ulozi keynote izlagača, ona je predstavila rad na temu “From ecological to cultural/ artistic activism and vice versa: artistic activism for local sustainable, desired development”.  ENCATC Kongres … DALJE

Image: Razgovor sa Bojanom Matejić za časopis (O)GLED Screenshot

Razgovor sa Bojanom Matejić za časopis (O)GLED

Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja. U okviru prvog serijala, urednički tim časopisa razgovarao je sa Bojanom Matejić, članicom EPICA tima, o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, … DALJE

EPICA panel na SHAKIN’ konferenciji

U okviru SHAKIN’ konferencije, koja je organizovana u saradnji UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS), održana je EPICA panel diskusija posvećena inovativnim metodologijama istraživanja i participativnom pristupu u kulturi i arhitekturi. U fokusu panel diskusije bila je metodologija participativnog akcionog istraživanja koju primenjuje … DALJE

Održana fokus grupa sa donatorima koji podržavaju participativne projekte u Srbiji

Tim EPICA projekta koji se bavi istraživanjem participativnih procesa u savremenoj umetnosti realizovao je fokus grupu sa predstavnicima fondova i programa koji podržavaju participativne projekte i inicijative u Srbiji. Cilj ove fokus grupe bio je da se dobije uvid u njihove stavove, procene i iskustva vezana za podršku i finansiranje participativnih umetničkih projekata. Tokom diskusije, … DALJE

Održan EPICA trening “Razvoj publike filmskih festivala”

U okviru seminara Deska Kreativna Evropa Srbija u Kanjiži u kojem učestvuju predstavnici organizacija u kulturi iz više gradova Srbije, Nina Mihaljinac, rukovoditeljka EPICA projekta, održala je trening o načinu na koji filmski festivali mogu aktivirati zajednice. Tema kojom se trening bavio je “Razvoj publike filmskih festivala”, a cilj je bio da pomogne polaznicima da … DALJE

EPICA radionica sa studentima FDU

Na Fakultetu dramskih umetnosti, kao deo dodatne nastave za studente osnovnih studija menadžmenta kulture i medija, rukovoditeljka EPICA projekta održala je radionicu pisanja projekata koji za temu imaju aktiviranje resursa lokalne zajednice – što je jedna od centralnih tema EPICA projekta. Radionica je deo nastave strateškog upravljanja u polju kulture, a studenti su imali zadatak … DALJE