Deklaracija o sudbini Beogradskog sajma i Generalštaba

Na osnovu aklamacijski iskazanih mišljenja Foruma – više od 350 arhitekata i inženjera različitih struka, konzervatora, prostornih planera, pravnika, ekonomista, istoričara umetnosti – predstavnika institucija i organizacija Akademije inženjerskih nauka Srbije, Akademije Arhitekture Srbije, Udruženja arhitekata Srbije, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društva arhitekata Beograda, Društva arhitekata Novog Sada, Društva arhitekata Niša, Društva arhitekata Zrenjanina, Društva arhitekata Valjeva, Društva vranjskih arhitekata, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Katedre za prostorno planiranje, Udruženja urbanista Srbije, Ženskog arhitektonskog društva, Društva konzervatora Srbije, Do.ko.mo.mo. Srbija, Evropa Nostra Srbija, Ministarstva prostora, Regulatornog instituta za održivu energiju, Nove planske prakse, Centra za eksperimente i urbane studije, Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, održanog 23. aprila 2024. godine u zgradi Tehničkih fakulteta u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta, formirana je Radna grupa koja je sumirala stavove i zahteve povodom najavljenog rušenja i radikalne promene namene kompleksa Beogradskog sajma i ansambla Generalštaba i Ministarstva odbrane.

Radna grupa je izvršila analizu dosadašnjih aktivnosti i dostupnih dokumenata vezanih za sudbinu kompleksa Beogradskog sajma i ansambla Generalštaba i Ministarstva odbrane.

U toku analize su obrađeni i svi pristigli dopisi i zahtevi naučnih i stručnih institucija iz Srbije koje su reagovale na najavu rušenja i radikalnu promenu namene kompleksa Beogradskog sajma i ansambla Generalštaba i Ministarstva odbrane, kao i komentari i predlozi učesnika Foruma.

Detaljnu analizu Radna grupa je izvršila preko sinteznog Izveštaja sa sedam aspekata i argumentima od značaja za sudbinu ova dva kompleksa. Na tom osnovu Radna grupa je definisala DEKLARACIJU O SUDBINI BEOGRADSKOG SAJMA I GENERALŠTABA.

Deklaraciju možete pogledati OVDE.

Članice EPICA tima dr Marija Maruna i dr Danijela Milovanović Rodić aktivno su učestvovale u raspravi.