EPICA na konferenciji “Urbanizam i održivi razvoj”

fotografija prezentacija na konferenciji

Članice EPICA tima dr Danijela Milovanović Rodić i dr Marija Maruna predstavile su projektne aktivnosti i dosadašnje rezultate projekta koji se bavi participativnim praksama u vezi sa javnom svojinom i javnim dobrom (WP4) te konceptom living lab (WP7), na 20. naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Urbanizam i održivi razvoj“ koja je održana u Novom Pazaru od 9. do 11. maja 2024. godine.

Konferencija je obuhvatila pet ključnih tema: urbanistička iskustva u dvadeset godina primene „Zakona o planiranju i izgradnji“, održivi grad budućnosti, potrebne i poželjne oblike i parametre u urbanističkim planovima u Srbiji (uključujući opšte urbanističke pokazatelje, stambene jedinice i zelenilo), katastar nepokretnosti za 21. vek i ulogu profesionalnih korisnika u državnom sistemu upravljanja nepokretnostima.

Prema rečima organizatora, svaki segment zajedničkog rada i diskusije na konferenciji „Urbanizam i održivi razvoj“ doprineo je oblikovanju jasnije slike o budućnosti urbanizma, geodezije, katastra i održivog prostornog razvoja u Republici Srbiji. Uprkos složenim spoljnim i unutrašnjim uslovima, zajednički napori i stručna razmena mišljenja osnažili su posvećenost ka napretku u održivosti, digitalizaciji i profesionalizaciji urbanističkih i katastarskih znanja, iskustava i praksi.