Nagrada “Nikola Dobrović” uručena dr Mariji Maruni

foto: uručenje nagrade

Članica EPICA tima dr Marija Maruna dobitnica je nagrade „Nikola Dobrović” za ostvarene stručne rezultate u oblasti urbanizma za 2024. godinu. Godišnju nagradu „Nikola Dobrović” pojedincima za ostvarene stručne rezultate u oblasti urbanizma dodeljuje Udruženje urbanista Srbije.

Dr Marija Maruna (1968) je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, gde se bavi užom naučnom oblašću urbanizma. Njene oblasti istraživanja uključuju upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, teoriju planiranja, urbanističko planiranje, javne politike urbanog razvoja, planiranje u zemljama post-socijalističke tranzicije, strateški urbani dizajn, metodologiju naučnog istraživanja u urbanizmu i edukaciju u oblasti urbanizma.

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1995. godine sa temom “Razvoj i remodelacija urbanih modula Novog Sada: naseljske matrice, gradskog bloka, ulice i kućišta”. Magistrirala je 2003. godine sa temom “Istraživanje mogućnosti strukturalne metode u otkrivanju i definisanju prostornih obrazaca grada (na primeru Novog Sada u periodu od kraja XVII do polovine XX veka)”, dok je doktorirala 2009. godine sa temom “Primena metodologije Unified Process-a u urbanističkom planiranju”. Za diplomski rad je dobila prvu nagradu Društva arhitekata Novog Sada, a za doktorsku disertaciju prvu nagradu Privredne komore grada Beograda.