Održan skup “Lokalne organizacije za kulturu zajednice” na Novom Beogradu

foto: diskusija u prostoru MZ Sava

Otvoreni skup na temu aktiviranja prostora mesne zajednice kao zajedničkog prostora namenjenog za razvoj zajednice kroz kulturu i umetnost, održan je u prostoru MZ Sava na Novom Beogradu. Događaj je okupio udruženja i neformalne grupe koje se bave umetnošću i kulturom – predstavnici ULUS-a, NKSS-a, Kulturnog centra Živa, kao i brojnih lokalnih organizacija u kulturi i neformalnih grupa umetnika.

Skup su vodili istraživači Fakulteta dramskih umetnosti i Arhitektonskog fakulteta sa ciljem međusobnog upoznavanja lokalnih inicijativa, razgovora o potrebama lokalne zajednice za kulturnim programima i uspostavljanja sistema otvorenog kalendara koji omogućava demokratsko korišćenje zajedničkog prostora.

Program je započeo predstavljanjem projekta EPICA i inicijative za korišćenje prostora mesne zajednice Sava od strane Petra Cigića sa Arhitektonskog fakulteta i Nine Mihaljinac sa Fakulteta dramskih umetnosti. Nakon toga, Marijana Cvetković iz Kulturnog centra Magacin govorila je o otvorenom kalendaru kao modelu korišćenja zajedničkog prostora.

Nakon uvodnih izlaganja, prisutni su se predstavili i razgovarali o predlozima za korišćenje prostorija mesne zajednice Sava. Na kraju skupa, doneseni su zaključci i definisani predlozi za dalje organizovanje susreta lokalnih inicijativa u polju kulture i umetnosti.