Održan prvi susret sa zajednicama Novog Beograda

Image:
 prvi susret sa zajednicama Novog Beograda

U okviru priprema EPICA Living Lab-a, ključne istraživačke faze projekta, članovi EPICA istraživačkog tima održali su sastanak sa lokalnim inicijativama različitih zajednica na teritoriji Novog Beograda.

Povod za sastanak bio je predlog saradnje u okviru akcionog istraživanja koje će biti sprovedeno u Beogradu, a na temelju studije slučaja koju je deo EPICa tima sproveo u prethodnim mesecima – a koja je upravo analizirala lokalne inicijative Za naš kej i Zajednička Akcija – blok 70 i 70a.

EPICA Living Lab je zasnovana na ideji povezivanja i zajedničkog delovanja naučne i akademske zajednice za i sa lokalnom zajednicom, uključujući i sve druge relevantne zainteresovane strane, u stvarnom razvojnom kontekstu unutar zajednica. Podrazumeva osmišljavanje i realizaciju akcionog istraživanja s ciljem jačanja i podizanja kapaciteta svih uključenih aktera (uključujući i EPICA istraživački tim) za učešće u upravljanju javnim resursima.