they:live logo

O EPICA projektu na They:Live samitu

Dom kulture „Studentski grad“ u Beogradu organizuje jednodnevnu konferenciju posvećenu predstavljanju realizovanih umetničko-kustoskih rezidencija u studentskim kampusima u Beogradu, Rijeci, Madridu, Podgorici i Novom Sadu. Konferencija je deo aktivnosti međunarodnog projekta „They:Live, student lives revealed through context based art practice“. U delu programa koji se bavi iskustvom rezidencijalnog boravka umetnika i kustosa Vladimira Bjeličića, o … DALJE

knjiga apstrakata NASLOVNA STRANA

EPICA uvodna diskusija: knjiga apstrakata

Naučni skup Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom organizovan je kao prva aktivnost u okviru naučnog projekta EPICA. Kako EPICA ima veliki broj partnerskih institucija (čak pet) čije je delovanje u različitim naučnim oblastima: menadžment u kulturi i kulturna politika, arhitektura i urbano planiranje, teorija umetnosti, psihologija i … DALJE

A photo of exhibit/installation Participtorne Prakse

Istraživanje o participativnim praksama u Srbiji

U okviru naučnog projekta EPICA, pokrenuli smo istraživanje o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma, koje su inicirane i izvođene u Srbiji. Želimo da utvrdimo probleme i dometa praksi u lokalnom kontekstu, da snimimo procenu dosadašnjih iskustava pojedinaca i grupa u participativnim procesima koji su bili usmereni na promene u … DALJE

institut društvenih nauka INFOGRAPHIC

Potpisan sporazum sa Institutom društvenih nauka

Saradnja Fakulteta dramskih umetnosti, kao nosioca EPICA projekta, i Instituta za društvene nauke Univerziteta u Beogradu je ozvaničena sporazumom o saradnji u okviru EPICA projekta. Saradnja podrazumeva angažovanje istraživačkog tima IDN u realizaciji istraživanja o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma u Srbiji. Istraživanje ima za cilj utvrđivanje problema i … DALJE

EPICA naučni savet ZOOM screenshot

Održan prvi sastanak s Naučnim savetom EPICA projekta

Sa zadatkom da se osigura što bolji kvalitet i veća vidljivost rezultata naučnoistraživačkog rada, u okviru EPICA projekta je formiran Naučni savet, koji čine istraživači i nastavnici s nekoliko evropskih univerziteta, i to Univerziteta u Mariboru (Slovenija), Vorik univerziteta (Velika Britanija), Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Hrvatska), Univerziteta Njukasl (Velika Britanija), Univerziteta u Leonu … DALJE

Photo of participants of Foundations for Futures Europe Conference

O EPICA projektu na konferenciji u Novom Sadu

U sredu, 25. maja, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, održana je završna konferencija programa o kulturnoj participaciji socijalno ugroženih grupa u okviru projekta Foundations for Futures Europe. Događaj je okupio skoro 50 studenata, profesora, istraživača, umetnika, rukovodilaca kulturnih institucija, neprofitnih organizacija i mnogih drugih. Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predstavili su svoja istraživanja … DALJE

Dometi urbanizma book cover

Publikacija Dometi urbanizma nagrađena na 44. Salonu arhitekture

Publikacija “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma” među čijim urednicama su prof. dr Marija Maruna i doc. dr Danijela Milovanović Rodić, članice EPICA istraživačkog tima, nagrađena je nagradom Grand Prix 44. Salona arhitekture u Beogradu, u kategoriji Urbanizam. Publikacija pokreće važna pitanja u domenu urbanizma, koja su deo istraživačkog okvira EPICA projekta, i to: … DALJE