Nastavak priprema EPICA Living Lab-a

U cilju mapiranja lokalnih resursa i pripreme aktivnosti EPICA Living Lab-a, kao i osmišljavanja, implementacije i evaluacije modela participativne akcije, nastavljeni su susreti sa različitim lokalnim zajednicama u Beogradu.

Sastanak je održan na Fakultetu dramskih umetnosti, a okupio je predstavnice i predstavnike više građanskih inicijativa, među kojima su: Za naš kej, Zajednička akcija Bloka 70 i 70a, Blok 4 i MZ Stjepan Filipović.

Takođe, u saradnji s predstavnicima opštine Novi Beograd, organizovana je poseta prostoru mesne zajednice u Bloku 70 kako bi se razmotrile mogućnosti zajedničkih aktivnosti u okviru EPICA Living Lab projekta.