Razgovor sa Bojanom Matejić za časopis (O)GLED

Image: Razgovor sa Bojanom Matejić za časopis (O)GLED Screenshot

Serijal razgovora sa autorima koji su pisali za časopis (O)GLED realizuje se na osnovu prepoznate potrebe za detaljnijom analizom pojedinih tema koje su pokrenute u okviru štampanog izdanja.

U okviru prvog serijala, urednički tim časopisa razgovarao je sa Bojanom Matejić, članicom EPICA tima, o mapama savremene umetnosti, novim pozicijama umetnika, o dobu u kome živimo, navigaciji kroz sistem savremene umetnosti, interdisciplinarnosti, ali o uticajima na njen rad, o knjigama, studijama, izložbama, konferencijama.

Program u okviru digitalne platforme časopisa (O)GLED može se pratiti na sajtu časopisa.