Publikacija Dometi urbanizma nagrađena na 44. Salonu arhitekture

Publikacija “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma” među čijim urednicama su prof. dr Marija Maruna i doc. dr Danijela Milovanović Rodić, članice EPICA istraživačkog tima, nagrađena je nagradom Grand Prix 44. Salona arhitekture u Beogradu, u kategoriji Urbanizam.

Publikacija pokreće važna pitanja u domenu urbanizma, koja su deo istraživačkog okvira EPICA projekta, i to: Kako se definiše javni interes? Čije je javno dobro? Za koga rade urbanisti? Čemu nam služi strategija i šta nam znače međunarodne konvencije? I, šta su to neki novi pristupi – pluralniji, demokratičniji i participativniji?

Radovi predstavljeni u ovoj publikaciji su deo rezultata projekta „Ka kolaborativnom upravljanju – Interaktivni urbanizam” čiji je cilj razvoj stručne platforme za unapređenje pristupa pouzdanim informacijama od značaja za razumevanje, izgradnju znanja i argumentovanog mišljenja o problemima prostornog razvoja.

Urednice publikacije su dr Danijela Milovanović Rodić, Ljubica Slavković i dr Marija Maruna, a autorke i autori tekstova i priloga dr Ksenija Petovar, dr Danijela Milovanović Rodić, dr Marija Maruna, dr Siniša Trkulja, dr Jasmina Đokić, Ana Graovac, dr Mirjana Drenovak-Ivanović, Ksenija Radovanović i Ljubica Slavković. Elektronsko izdanje je dostupno na sajtu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

U radu žirija ovogodišnjeg Salona učestvovali su arhitekti Zoran Dimitrijević, Diana Dina, Dubravka Đukanović, Slaviša Kondić i Iva Čukić, a koncept je zasnovan na razmeni javnog i civilnog sektora u cilju uključivanja različitih perspektiva i šireg promišljanja o ulozi i poziciji struke danas. Ovu nagradu publikacija deli sa graditeljskim projektom “Kuća od konoplje” koji je izveden na Homoljskim planinama. Salon arhitekture koji se ove godine održava po četrdeset i četvrti put najznačajnija je godišnja smotra u oblasti savremene arhitekture u Srbiji.