Dr Danijela Milovanović Rodić

Dr Danijela Milovanović Rodić je docentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Departmanu za urbanizam, na kome je diplomirala (1995), magistrirala s temom Unapređenje učešća građana u urbanističkom planiranju uz podršku informacionih i komunikacionih tehnologija (2005) i doktorirala s temom Redefinisanje modela učešća građana u urbanističkom planiranju Srbije u skladu s komunikativno-kolaborativnom paradigmom (2013). Fokus profesionalnog delovanja je u oblasti upravljanja urbanim razvojem i urbanističkom planiranju, naročito metodologiji kolaborativnog i strateškog planiranja, učešća građana u procesima upravljanja i planiranja razvoja grada i edukaciji društveno odgovornih i angažovanih arhitekata i urbanista. Kontinuirano radi na povezivanju naučno-istraživačkih i nastavničkih aktivnosti i praktičnog delovanja, insistira na interdiciplinarnosti i interakciji s institucijama i organizacijama od značaja za razvoj grada.

Inicijator je i koordinator saradnje fakulteta s nacionalnim i lokalnim javnim institucijama i udruženjima građana. Rukovoditeljka je predmeta u oblasti urbanizma na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta. Učestvovala je na više međunarodnih i nacionalnih naučnih i stručnih istraživačkih projekata, urbanističkim planovima i projektima, urbanističkim studijama, urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama. Publikovala radove u naučnim i stručnim publikacijama, i izlagala na savetovanjima nacionalnog i međunarodnog značaja. Dobitnica je više nagrada u oblasti naučnog i stručnog rada u oblasti urbanizma.