O EPICA projektu na konferenciji u Novom Sadu

U sredu, 25. maja, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, održana je završna konferencija programa o kulturnoj participaciji socijalno ugroženih grupa u okviru projekta Foundations for Futures Europe. Događaj je okupio skoro 50 studenata, profesora, istraživača, umetnika, rukovodilaca kulturnih institucija, neprofitnih organizacija i mnogih drugih.

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predstavili su svoja istraživanja koja uključuju intervjue sa osobama sa invaliditetom, Romima, starim licima, beskućnicima i građanima koji žive u ruralnim područjima, kao i predstavnicima muzeja, kulturnih centara, medija, pozorišta, biblioteka i neprofitnih organizacija.

O zadacima i ciljevima EPICA projekta govorila je dr Nina Mihaljinac, docentkinja FDU i rukovoditeljka EPICA projekta.