Dr Marija Maruna

Dr Marija Maruna je redovna profesorka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za urbanizam, na kom je diplomirala (1995), magistrirala (2003) i doktorirala (2009). Rukovoditeljka je predmeta na studijskim programima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija iz domena Urbanističkog planiranja, Teorije planiranja, Upravljanja urbanim razvojem, Strateškog urbanog dizajna i Metodologije naučnog i istraživačkog rada u urbanizmu. Učestvovala je realizaciji nastavnih programa na studijskim programima univerziteta Università degli Studi di Sassari, ETH Zürich, TU Berlin, Technische Universität Wien, Universität Stuttgart, Universidad de Granada, Universitat Politecnica de Catalunya i Politecnico di Milano. Autorka je publikacija Teorija planiranja: Prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi (2019), Urbanizam Beograda: priručnik za istraživanje procesa proizvodnje prostora (2013) i koautorka monografije Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost (2009), sa Nadom Lazarević Bajec.

Objavljivala je radove u mnogobrojnim monografijama, časopisima i zbornicima konferencija međunarodnog i nacionalnog značaja. Urednica je više monografija nacionalnog značaja i učesnica u naučnim odborima više međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Članica je uredništva nacionalnih časopisa Arhitektura i urbanizam i SAJ- Serbian Architectural Journal. Učestvovala je u više međunarodnih i nacionalnih naučnih i istraživačkih projekata, nacionalnih strateških i urbanističkih planova, studija, izložbi i urbanističko-arhitektonskih konkursa. Redovno izlaže u okviru manifestacija strukovnih udruženja i aktivno učestvuje u aktivnostima unapređenja profesionalne zajednice. Dobitnica je više nagrada i priznanja za naučni, istraživački, stručni i mentorski rad.