Održan EPICA trening “Razvoj publike filmskih festivala”

Nina Mihaljinac ispred video projetora na predavanju

U okviru seminara Deska Kreativna Evropa Srbija u Kanjiži u kojem učestvuju predstavnici organizacija u kulturi iz više gradova Srbije, Nina Mihaljinac, rukovoditeljka EPICA projekta, održala je trening o načinu na koji filmski festivali mogu aktivirati zajednice.

Tema kojom se trening bavio je “Razvoj publike filmskih festivala”, a cilj je bio da pomogne polaznicima da osmisle aktivnosti razvoja publike u okviru projekata s kojima bi konkurisali na potprogram MEDIA – Kreativna Evropa. U uvodnom predavanju predstavljeni su ključni pojmovi i teme EPICA projekta koje su u vezi sa razvoem publike, kao i projekti i inicijative koji su deo EPICA mape participacije. U drugom delu treninga učesnici su u grupama radili na definisanju strategija razvoja publike za svoje filmske festivale, te u finalnom delu prezentovali rešenja i diskutovali s ostalim učesnicima.