Održana fokus grupa sa donatorima koji podržavaju participativne projekte u Srbiji

Tim EPICA projekta koji se bavi istraživanjem participativnih procesa u savremenoj umetnosti realizovao je fokus grupu sa predstavnicima fondova i programa koji podržavaju participativne projekte i inicijative u Srbiji. Cilj ove fokus grupe bio je da se dobije uvid u njihove stavove, procene i iskustva vezana za podršku i finansiranje participativnih umetničkih projekata.

Tokom diskusije, razmatrane su različite teme koje su bitne za procenu i podršku ovakvim projektima – uključujući vrstu i učestalost prijavljenih projekata, kriterijume za odlučivanje o podršci, društvena pitanja koja se adresiraju, uključenost lokalne zajednice, probleme u projektima participativne umetnosti, proces rada u zajednici, promene koje se očekuju, održivost projekata, prednosti participativnih umetničkih praksi i primeri dobrih praksi.

Iskustva i zapažanja koja su razmenjena u okviru susreta biće korišćena u pripremi dve studije slučaja – umetničkih akcija ULUS-a u Staroj Pazovi i aktivnosti Udruženja Prostor u Beogradu.