EPICA radionica sa studentima FDU

Na Fakultetu dramskih umetnosti, kao deo dodatne nastave za studente osnovnih studija menadžmenta kulture i medija, rukovoditeljka EPICA projekta održala je radionicu pisanja projekata koji za temu imaju aktiviranje resursa lokalne zajednice – što je jedna od centralnih tema EPICA projekta.

Radionica je deo nastave strateškog upravljanja u polju kulture, a studenti su imali zadatak da u grupama rade na osmišljavanju participativnih projekata u svim aspektima – teme i predmeta organizovanja zajednice, kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, ciljnih grupa i rezultata koji bi doprineli participativnim procesima u lokalnoj zajednici.

U diskusiji projektnih ideja korišćeni su primeri iz mape participativnih praksi EPICA projekta.