Studijska poseta Toplom dolu

Deo tima EPICA projekta realizovao je studijsku posetu Toplom Dolu na Staroj planini, kao deo studije slučaja inicijativa lokalne zajednice na odbrani i izgradnji zajedničkog.

Zajednica ovog udaljenog staroplaninskog sela je preduzela brojne aktivnosti radi unapređenja uslova i kvaliteta života meštana, zaštite, obnove i stvaranja zajedničkih i javnih dobara, pravne države i prirode. U okviru posete EPICA istraživački tim je sproveo fokus grupu i više intervjua sa meštanima, kao i obišao važne lokacije za toplodolsko prirodno, kulturno i arhitektonsko nasleđe.

Istraživačka građa koja je prikupljena ovom posetom koristiće u izradi studije slučaja inicijativa lokalne zajednice na odbrani i izgradnji zajedničkog, kao i daljem istraživačkom radu na ispitivanju dometa participativnih praksi.