Istraživanje o participativnim praksama u Srbiji

U okviru naučnog projekta EPICA, pokrenuli smo istraživanje o participativnim praksama u oblasti savremene umetnosti, kulturnog nasleđa, arhitekture i urbanizma, koje su inicirane i izvođene u Srbiji.

Želimo da utvrdimo probleme i dometa praksi u lokalnom kontekstu, da snimimo procenu dosadašnjih iskustava pojedinaca i grupa u participativnim procesima koji su bili usmereni na promene u zajednici.

Stoga pozivamo sve koji deluju polju savremene umetnosti, nasleđa, arhitekture i urbanizma da popune upitnik do 19. juna. Budući da su nam autentična iskustva dragocena, pozivamo i one koje su učestvovali u participativnim inicijativama i projektima da popune upitnik.

Verujemo da podaci koje prikupimo mogu biti korisni za dalji rad i akcije koje ćemo pokretati u budućnosti. Tokom jeseni, nakon što prikupimo i obradimo podatke, podelićemo sve rezultate i uvide do kojih smo došli sa onima koji učestvuju u istraživanju, a organizovaćemo i prilike da ih zajedno prodiskutujemo.