EPICA uvodna diskusija: knjiga apstrakata

knjiga apstrakata NASLOVNA STRANA

Naučni skup Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom organizovan je kao prva aktivnost u okviru naučnog projekta EPICA.

Kako EPICA ima veliki broj partnerskih institucija (čak pet) čije je delovanje u različitim naučnim oblastima: menadžment u kulturi i kulturna politika, arhitektura i urbano planiranje, teorija umetnosti, psihologija i ekonomija, kao prvi korak u budućem radu, bilo je neophodno organizovati susret gde su istraživači svojim kolegama približili pojam i teoriju participacije iz ugla svojih disciplina.

Stoga izlaganja predstavljaju osnovne teorijske pretpostavke pojma participacija u naučnim oblastima koje pokriva projekat, a u okviru diskusija govorilo se o različitim metodologijama izučavanja pojma, mogućnostima teorijskog ukrštanja, kao i o potrebi za utemeljenjem zajedničkog istraživačkog okvira.

Knjiga apstrakata naučnog skupa je dostupna ovde.