Održan prvi sastanak s Naučnim savetom EPICA projekta

Sa zadatkom da se osigura što bolji kvalitet i veća vidljivost rezultata naučnoistraživačkog rada, u okviru EPICA projekta je formiran Naučni savet, koji čine istraživači i nastavnici s nekoliko evropskih univerziteta, i to Univerziteta u Mariboru (Slovenija), Vorik univerziteta (Velika Britanija), Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Hrvatska), Univerziteta Njukasl (Velika Britanija), Univerziteta u Leonu (Španija) i Univerziteta u Beogradu (Srbija).

U cilju predstavljanja predmeta istraživanja, metodologije i očekivanih rezultata, organizovan je radni sastanak istraživača EPICA projekta i članova naučnog saveta. U okviru sastanka diskutovane su ključne dileme s kojima se EPICA tim suočio u dosadašnjem radu.

U pogledu teorijskog istraživanja, koje predvodi Fakultet za sport i psihologiju – Tims, diskutovano je pitanje: Kako se odnositi prema različitim teorijskim perspektiva o participaciji koje u projekat donose istraživači? Da li treba težiti ujednačavanju diskursa i formulacije (npr. komonsi vs. javni interes)? Dok je u pogledu izrade rečnika participacije, kao jednog od važnijih rezultata projekta diskutovano o prednostima i manama predloženih metodoloških pristupa izradi rečnika.

Sastanak je održan putem onlajn kanala komunikacije, a detaljan program i spisak učesnika je dostupan ovde. Naredni sastanak je zakazan za početak zimskog semestra.