Dr Mojca Puncer

Dr Mojca Puncer je doktorirala filozofiju na Univerzitetu u Ljubljani, u Sloveniji. Vanredni je profesor u oblasti filozofije na Univerzitetu u Mariboru. Predaje na Odseku za likovnu umetnost Pedagoškog fakulteta (UM), na Fakultetu za dizajn u Ljubljani i na Doktorskom programu humanističkih nauka na AMEU – ISH u Ljubljani. Radi i kao istraživačica, nezavisna kustoskinja, kritičarka i teoretičarka u oblasti savremene umetnosti, kulturna pedagoškinja i spisateljica.

Njeni radovi su objavljivana u brojnim publikacijama u Sloveniji i inostranstvu. Autorka je knjiga Savremena umetnost i estetika (2010) i Međuprostori umetnosti (2018). Bavi se istraživanjem u oblasti filozofije umetnosti i kulture, estetike, teorije umetnosti, vizuelne kulture i teorije novih medija. Njeno polje interesovanja je umetničko istraživanje, participacija, performativnost, telo, prostor, umetnost u društvenom prostoru, umetnost novih medija, umetnost i nauka.