Dr Loes Veldpaus

Loes Veldpaus je nastavnica u oblasti arhitekture i urbanističkog planiranja Škole za arhitektonsko planiranje i pejzaž Univerziteta Njukasl (Ujedninjeno Kraljevstvo). U fokusu njenog rada je adaptivna ponovna upotreba, te arhitektura i urbano nasleđe na interdisciplinaran način. Radi na povezivanju i okupljanju ljudi, ideja i praksi. Ima iskustvo u arhitekturi, urbanističkom planiranju i studijama nasleđa, u istraživanju i nastavi u tim oblastima.

Pitanja koja pokreću njena istraživanja odnose se na razumevanje političke prirode zgrade(a), a posebno onih koje nazivamo „nasleđem“, kao i šta ljudi misle da nasleđe jeste i čemu služi. Interesuje je kako ključni akteri u polju arhitektonskog nasleđa vide svoje uloge i odgovornosti, kao i uloge i moć posredovanja u nasleđu, politici i praksi. Nadovezujući se na navedeno, Loes koristi intersekcionalnu feminističku teoriju (npr. etiku nege) da istraži nove teorijske puteve i okvire ponovnog zamisljanja prakse nasleđa.