Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Fakultet dramskih umetnosti je vodeća javna visokoškolska ustanova u oblasti studija kulture i medija, scenskih umetnosti, filma i televizije, kulturne politike i menadžmenta. Osnovni ciljevi delovanja FDU su doprinos kulturnom razvoju, participativnom kreiranju politika i održivosti kulturnog i medijskog sistema u Srbiji; otkrivanje i obrazovanje talenata, negovanje kreativnih i intelektualnih potencijala studenata, promovisanje slobodnog izražavanja ideja i podseticanje razvoja umetničkih, teorijskih, menadžerskih i kulturnih disciplina.

FDU je uključen u naučna istraživanja više od 30 godina. Katedra za menadžment i produkciju pozorišta, kulture i medija sa studijskim programima na osnovnim, master i doktorskim studijama okuplja najistaknutije predavače, istraživače i doktorande koji se bave raznim temama u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi. FDU je jedan od osnivača Evropske mreže kulturnog menadžmenta i politike – ENCATC. FDU je inicijator i nosilac projekta EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community.