Dr Ana Žuvela

Ana Žuvela deluje na raskršću istraživanja kulturne politike i praksi kulturnog razvoja i upravljanja. To mesto objedinjuje akademsku prirodu istraživačkog rada i primenjenih analiza u polju kulture, kulturne politike, kulturnog planiranja i uopšte pozicije kulturnog polja u širem obuhvatu društvenih i javno-političkih pitanja. Ana je završila muzičku akademiju u Engleskoj, a magistrirala je u Irskoj. Titulu doktora nauka dobila je na Sveučilištu u Zadru s disertacijom koja se bavi decentralizacijom kulturne politike i zajedničkim upravljanjem u kulturi u Hrvatskoj.

Njen profesionalni put je trasiran radom na brojnim istraživačkim projektima i saradnjama s nadnacionalnim, nacionalnim i lokalnim akterima, od Evropskog parlamenta, UN-a i UNESCO-a, do Zaklade Kultura nova i niza gradova u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama. Uže polje istraživačkog interesa Ane Žuvele čine teme novih pristupa u upravljanju u kulturi, lokalni kulturni razvoj i decentralizacija ovlasti u ciklusima kulturne politike. Ana živi u Dubrovniku, majka je dvoje dece te regularno objavljuje stručne i naučne radove, učestvuje na naučnim i stručnim skupovima, te deluje kao angažovana građanka i istraživačica.