Dr Višnja Kisić

Dr Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta, i doktor nauka istorije umetnosti i studija nasleđa. Docentkinja je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu,  predavač na UNESKO Master programu za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Hasan 2 u Kazablanci, i gostujući predavač na Univerzitetu Lion 2 i Univerzitetu za međunarodne odnose u Pekingu. Fokus njenog rada su politike i političnost nasleđa i kulture, participativno upravljanje nasleđem, i pitanja interpretacije, disonantnosti i konfliktnosti nasleđa. Paralelno sa akademskim radom, aktivna je u praksama i politikama baštinjenja u javnom i civilnom sektoru, u procesima participativnog upravljanja i građanskog aktivizma u oblasti nasleđa.

Osnivačica je programa mentorskog i profesionalnog razvoja za stručnjake u kulturi Kreativno mentorstvo, od  2011-2020. kao generalna sekretarka Evropa Nostre Srbija vodila je brojne projekte građanskog aktivizma u oblasti nasleđa. Trenutno je istraživačica u okviru Horizon2020 projekta INVENT koji se bavi inkluzivnim kulturnim politikama, kao i u okviru Erazmus Plus projekta SHAKIN’, koji se bavi subalternim znanjima. Dobitnica je Nagrade Narodnog muzeja 2009, Evropske nagrade za istraživanja kulturnih politika 2013 i nagrade Jelena Šantić za aktivistički angažman u kulturi 2020. Radi međunarodno, a živi na Fruškoj Gori.