Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić je istraživačica-saradnica na Institutu za pozorište, film, radio i televiziju Fakultetu dramskih umetnosti i doktorantkinja na završnoj godini studija Menadžmenta kulture i medija sa disertacijom “Rodna ravnopravnost i mladi u kulturnoj politici Srbije”. Deo je istraživačkih timova više evropskih projekata, poput projekata Snažnije periferije: jedna južna koalicija, ARTIS – Art and Research on Transformations of Individuals and Societies, zatim evropskog projekta posvećenom razvoju mentorstva u sektoru kulture, kao i nacionalnog projekta FLIM – Female leadership in music. Кourednica je nacionalnog zbornika “Digitalni horizonti kulture, umetnosti i medija” objavljenog od strane FDU i КLIO 2021. godine. Prethodno je bila deo istraživačkog tima “Modeli lokalne kulturne politike kao osnov za povećanje kulturne participacije” koji je naručilo Ministarstvo kulture a sprovodio FDU u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i koordinatorka istraživačkog projekta o podršci i integraciji migranata i tražilaca azila kroz kulturne i umetničke projekte u Srbiji “Drugi i mi sami: kultura kao agens društvenih promena”, koji je FDU sprovodio u saradnji sa Univerzitetom Istočnog Londona i Grupom 484. Objavila je 7 naučnih radova u oblasti kulturne legislative, rodne ravnopravnosti u kulturi, digitalnog marketinga u umetnosti, društveno angažovanih umetničkih praksi, te lokalne kulturne politike i lokalnog kulturnog identiteta.

Pre zaposlenja na FDU radila je u Stanici Servisu za savremeni ples na nekoliko projekata razvoja domaće scene savremenog plesa i performansa i Кreativnom mentorstvo, platformi za lični i profesionalni razvoj profesionalaca u sektoru kulture u celoj Srbiji. Bila je članica Upravnog odbora Кrovne organizacije mladih Srbije a trenutno je članica Izvršnog odbora nacionalnog saveza pozorišta za decu i mlade ASITEŽ Srbija. Aktivno prati omladinsku politiku i deo je ženskog pokreta i feminističke aktivistkiče zajednice u Srbiji. Poslednjih 9 godina predvodi Кolektiv mladih žena FEMIКS koji osmišljava i sprovodi programe i projekte unapređenja rodne ravnopravnosti na domaćoj umetničkoj i kulturnoj sceni od kojih je najpoznatiji i višestruko nagrađivani Rok kamp za devojčice. Zajedno sa timom u FEMIКSu koautorka je projekta koji je uspeo da dobije podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESКO-a za realizaciju u Srbiji Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost. Dobitnica je specijalnog priznanja Fondacije Jelena Šantić za afirmaciju mladih profesionalaca u kulturi, umetnosti i kreativnim industrijama.