Petar Cigić

Petar Cigić je asistent i doktorant na Arhitektonskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, gde je završio i osnovne i master studije. Kao saradnik u arhitektonskim biroima Studio M+ (Novi Sad, Srbija), schneider+schumacher Architekten (Frankfurt na Majni, Nemačka) i A3 Architects (Beograd, Srbija), ali i kao frilens arhitekta učestvovao je na mnogim arhitektonskim i urbanističkim konkursima i arhitektonskim izložbama.

Kao član grupe od osam arhitekata Moderni u Beogradu, 2019. godine je dobio prvu nagradu na konkursu za prezentaciju Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji. Bio je angažovan na naučnom projektu TR 36034 Istraživanje i sistematizacija razvoja stanovanja u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (2011-2015). Autor je i koautor više naučnih članaka, poglavlja u knjigama i radova sa konferencija.