Dr Nina Mihaljinac

Dr Nina Mihaljinac

Dr Nina Mihaljinac radi kao predavač i istraživač u polju kulturne politike, menadžmenta u kulturi i teorije umetnosti. Docentkinja je na Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, u oblasti menadžmenta u kulturi i kulturne politike i rukovodilac UNESKO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu. Gostujući je predavač na na Univerzitetu Lion 2, Francuska. Doktorirala je u Centru za interdisciplinarne studije Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Posebne oblasti interesovanja: alternativni modeli oganizovanja u kulturi, kulturna politika i kritičke teorije, savremene vizuelne umetnosti.

Radila je kao menadžer projekata Deska Kreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture i informisanja RS (2014-2020).

Pored učešća u naučnim projektima (Program ideje Fonda za nauku – EPICA 2021-2024, COST – Decolonizing development 2021-2024, Horizont 2020 ARTIS 2020-2024), angažuje se na različitim projektima u kulturi, a trenutno radi kao ko-kustos Jesenje izložbe ULUS-a (2022), rukovodilac projekta za FDU ReCulture – Rebrending cultural institutions in Western Balkans (projekat podržan programom Kreativna Evropa, 2021-2024)), član radne grupe ULUS-a za društveni status umetnika Ka horizontalnosti u umetnosti 2021-2; istraživač na projektu Teorija angažovane prakse: Srbija 2030 (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd).

Takođe ima umetničku praksu (Karte, Galerija Zvono, Beograd, 2018; Independent biennale, Ljubljana, 2021; 11 faza razvoja žene, Ulična galerija, 2022).