Dr Milica Kočović de Santo

Dr Milica Kočović de Santo je istraživačica na Institutu ekonomskih nauka u Srbiji u oblasti teorije razvoja, održivosti i zajedničkog, kulturno-političke ekonomije i kulturne politike, novih sistemskih rešenja i odrasta, eko-kulturnih i alternativnih oblika turizma, kao i kreativne industrije. Od 2019. godine radi kao predavač na master i doktorskim studijskim programima: Menadžment u kulturi i umetnosti, Kulturna politika, Kultura i održivi razvoj.

Učestvovala je u brojnim istraživačkim projektima kao što su Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU (br. 179015) Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011/2015/2019, Evropske integracije i društveno-ekonomske promene u privredi Srbije na putu ka EU (br. 47009) Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011/2015/2019.