Milan Đorđević

Milan Đorđević je vizuelni umetnik, doktorand u oblasti menadžmenta kulture i medija i istraživač-saradnik Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je stipendije za mlade istraživače Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Osnovne studije slikarstva i Master studije novih medija je završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a od 2020. godine.

Od 2013. godine je angažovan u Ministarstvu kulture i informisanja, a od 2015. radi pri Desku Kreativna Evropa u Srbija, u okviru istog ministarstva. Od 2018. godine učestvuje u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti. Izlagao na na više grupnih izložbi, a imao je dve samostalne izložbe 2018. godine u Domu kulture Studentski grad i Umetničkom prostoru U10.