Materijali

EPICA knjiga apstrakata

Naučni skup Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom organizovan je kao prva aktivnost u okviru naučnog projekta EPICA. Knjiga apstrakata naučnog skupa je dostupna ovde.