Materijali

Milica Kočović de Santo: EKO+KULTURNI=ODRAST TURIZAM

Monografija je jednim delom nastala u okviru projekta EPICA, a autorka je dr Milica Kočović de Santo, članica EPICA istraživačkog tima i naučna saradnica Instituta ekonomskih nauka. Celo izdanje je dostupno ovde.

Milica Kočović de Santo, Stéphanie Eileen Domptail: Degrowth Decolonization and Development: When Culture Meets the Environment

U izdanju izdavačke kuće Springer objavljena je naučna monografija čija je jedna od autorki dr Milica Kočović de Santo, članica EPICA tima. Više informacija je dostupno ovde.

Ana Gaio, Avril Joffe, Javier J. Hernández-Acosta & Milena Dragićević Šešić: Decolonising the cultural policy and management curriculum – reflections from practice

U časopisu Cultural Trends objavljen je naučni rad dr Milene Dragićević Šešić, članice EPICA tima, koji je dostupan ovde

Milica Kočović De Santo, Danijela Milovanović Rodić, Dunja Babović, Inga Kuźma: Empowering strategic priority areas of cultural policy: empirical findings on cultural participation processes in Serbia

U časopisu International journal of strategic management and decision support systems in strategic management objavljen je naučni rad članica EPICA tima, na temu „Empowering strategic priority areas of cultural policy: empirical findings on cultural participation processes in Serbia“.

Tekst je dostupan ovde.

Irena Ristić: Collectives and Commoning in Small Arts

U časopisu Amfiteater – Revija za teorijo scenskih umetnosti objavljen je naučni rad dr Irene Ristić, članice EPICA tima, na temu „Collectives and Commoning in Small Arts“.

Više o 10. broju žurnala Amfiteater možete da pronađete ovde.
Tekst Irene Ristić je dostupan ovde.

EPICA knjiga apstrakata

Naučni skup Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom organizovan je kao prva aktivnost u okviru naučnog projekta EPICA. Knjiga apstrakata naučnog skupa je dostupna ovde.