Koncept

EPICA želi da osnaži koncept participacije, kako u teoriji, tako i u praksi s idejom da se učini posvećen korak ka razvoju demokratskog i održivog društva i unapređenju kvaliteta života.

Polazeći od analize koncepta i teorija participacije u kulturi, urbanom planiranju, upravljanju i ekonomiji, glavni cilj projekta EPICA je da se pronađu alternativna, sistemska rešenja i modeli odlučivanja koji su zasnovani na principima demokratičnosti, pravičnosti, solidarnosti i brige o ljudima i životnoj sredini.

Uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, projekat okuplja tim vodećih, međunarodno priznatih istraživača i praktičara u oblasti participacije u kulturi (savremena umetnost i nasleđe), arhitekturi i prostornom planiranju u Srbiji, koji dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, Arhitektonskog fakulteta, Instituta ekonomskih nauka, Fakulteta sporta i psihologije – Tims i Fakulteta likovnih umetnosti.

Tokom tri godine, zajedno i kroz uključivanje brojnih spoljnih saradnika i saradnica, projekat će ponuditi:

1

inovativne i sistemske, empirijski testirane modele i alate za participaciju u kulturi, arhitekturi i urbanom planiranju

2

relevantne preporuke za javne politike;

3

okvir za novu transdisciplinarnu teoriju participacije, i

4

nove metodološke pristupe istraživanju participacije.

Sve aktivnosti doprineće lokalnom ekonomskom i kulturnom razvoju, društvenoj inkluziji i zaštiti životne sredine.