Dr Irena J. Ristić

Dr Irena J. Ristić deluje u polju nauke i umetnosti, katkad i šire. Sklona je socijalnim ogledima i psihološkim istraživanjima, mahom fokusirana na generativne procese, kolektivne, aktivističke i metaumetničke prakse. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu, doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i završila specijalizovanu edukaciju Instituta za psihodramu Beograd (EAPTI/Beč). Autorka je niza naučnih i umetničkih radova, monografije Mala vrata. O zajedničkom i putevima radikalne imaginacije (2021), studije Početak i kraj kreativnog procesa (2010), i knjige Ogledi o drugarstvu i posedovanju (2019). Koautorka je monografije Psihologija kreativnosti (sa T. Mandić, 2013) i urednica više tematskih zbornika o ishodima savremenih umetničkih praksi.

Pored istraživanja i predstava, rado izdvaja svoje akcione i ogledne  radove: Krišom (2021),  Višak vrednosti (2019), Proba (2016), Šta kaže Irena Ristić? (2015), Pažljivo posmatranje (2014), proces_K (2011), i druge. Jedna je od osnivačica družine Hop.La!, članica ZA Krov nad glavom, redovna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, i gostujuća predavačica na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu/Lion II.