Institut ekonomskih nauka u Beogradu

Institut ekonomskih nauka je javna naučnoistraživačka organizacija koja deluje u Beogradu. Prateći savremene trendove u naučnoj i primenjenoj delatnosti, IEN je uspeo da izgradi visok ugled u zemlji, regionu i Evropskoj uniji. Oslanjajući se na najvažniji resurs – istraživače (više od trideset stalno zaposlenih), Institut je fokusiran na razvoj znanja o širokom spektru aktuelnih tema u polju: podizanja konkurentnosti privrede Republike Srbije; afirmaciji uloge društvenih nauka u formulisanju javnih politika; teorije i politike ekonomskog i društvenog razvoja; međunarodnih ekonomskih odnosa i procesa pristupanja EU; ekonomiji rada; poslovnoj ekonomiji i digitalizaciji društva i privrede.

Stručno znanje istraživača je vidljivo i kroz aktivnosti konsaltinga, obuke i edukacije u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija, bankarstva i dr. Naučno-istraživački rad se odvija kroz istraživačka odeljenja za poslovnu ekonomiju, međunarodnu ekonomiju, ekonomiju rada i socijalna pitanja, održivi razvoj i multidisciplinarna istraživanja.