Dr Goran Tomka

Dr Goran Tomka je istraživač i predavač u polju studija publike, novih medija, kulturne raznolikosti i kulturne politike i menadžmenta. Vanredni je profesor na TIMS fakultetu u Novom Sadu, a predaje na Fakultetu za komunikacije i medije FMK u Beogradu i na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžement iz Beograda. Doktorirao u oblasti studija kulture i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Izvan akademske zajednice aktivan je kao savetnik, trener, kritičar i zagovarač. Bio je trener u programu Al Mavred Abbara za izgradnju kapaciteta u arapskom regionu; koordinator Strategije razvoja kulture grada Novog Sada i aplikacije Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. Njegova poslednja knjiga U potrazi za publikom je objavljena od strane međunarodne pozorišne mreže IETM, Brisel.