Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu

Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu je najstarija akreditovana visokoškolska umetnička i naučno-istraživačka organizacija u Srbiji i u proteklih osam decenija razvila se u visokoprestižnu ustanovu u ovoj oblasti na Balkanu. Ima tri umetnička departmana (Slikarstvo – likovna umetnost, Vajarstvo – likovna umetnost, Grafika – likovna umetnost), jedan umetničko-naučni departman (Novi mediji – Umetnost i nauka), kao i Katedru za humanističke i društvene nauke. Ima tri nivoa studija BA, MA i D.A. Osim obrazovne prakse, FLU poseduje i dve galerije s dobro organizovanim godišnjim umetničkim programima.

FLU ima visoko razvijenu politiku internacionalizacije koja obuhvata Erazmus+ i bilateralnu akademsku razmenu (sa više od 40 međunarodno poznatih umetničkih škola iz svih krajeva sveta), međunarodne projekte, izložbe i radionice. Odsek za nove medije je najnoviji odsek specifičan po programu koji se zasniva na interdisciplinarnom povezivanju umetnosti i nauke. U pogledu svojih osnovnih ciljeva, FLU teži ka međunarodnom povezivanju i poboljšanju kvaliteta i inovativnosti naučnog i umetničkog istraživanja i proučavanja.