Predstavljanje EPICA istraživanja “Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi”

U okviru naučnog projekta Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community EPICA sprovedeno je anketno istraživanje Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi, na kojem su zajedno radili istrživači Instituta društvenih nauka i istraživački tim EPICA projekta.

Istraživanje je imalo za cilj da se identifikuju, zabeleže, analiziraju i kvantifikuju iskustva, uvidi i očekivanja pojedinaca i predstavnika različitih grupa zainteresovanih strana koji su učestvovali participativnim projektima i na koje su uticale participativne politike i prakse u Srbiji u poslednjih pet godina.

Rezultati istraživanja poslužiće boljem razumevanju ključnih tema koje se odnose na participaciju – kao što su odnosi moći u participativnim projektima, nivoi učešća, procesi uspostavljanja poverenja i slično.

S idejom da se rezultati projekta prodiskutuju sa širom naučno-istraživačkom zajednicom, kao i onima koji deluju u polju prakse kulture, umetnosti i arhitekture, timovi IDN i EPICA predstaviće rezultate istrživanja u petak, 4. novembra u 11:00, u Zbornici Fakulteta dramskih umetnosti.

Naučnoistraživački projekat “EPICA – Osnaživanje participacije u kulturi i arhitekturi: Aktiviranje javnih resursa za i sa zajednicom”, 744648, sprovodi se uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije. Tim EPICA projekta čine istraživači iz pet naučnoistraživačkih organizacija: Fakultet dramskih umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu), Arhitektonski fakultet (Univerzitet u Beogradu), Fakultet za sport i psihologiju (Univerzitet „Educons“ u Novom Sadu), Institut ekonomskih nauka (Beograd) i Fakultet likovnih umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu).